Årsmøtet

Sortert etter årstall finner du innkalling til årsmøtet, protokoll, arbeidsprogram og årsberetning.

Årsmøtet i Forskerforbundet ved NTNU

Årsmøtet er det øverste organet for Forskerforbundet ved NTNU. Under årsmøtet velges lokallagsstyre, styreleder, hovedtillitsvalgt, valgkomité og kompensasjonsutvalg. Regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram blir behandlet på møtet. Saker som legges frem av lokallagsstyret eller enkeltmedlemmer blir behandlet. 

Når arrangers årsmøtet? 

Årsmøtet arrangeres innen utgangen av mars hvert år og innkalles med minst to ukers varsel. Innkalling inneholder dagsorden og sakspapirer.