Lokallagets organisering

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med over 25 000 medlemmer. I lokallaget ved NTNU er vi over 1 900 medlemmer. 

Organiseringen av Forskerforbundet ved NTNU

Arbeidet i Forskerforbundet ved NTNU skjer gjennom tillitsvalgtapparatet, lokallagsstyret, lokallagskontoret og lokallagets organer. Nedenfor kan du lese om hvem vi er, hvordan vi er organisert og hva vi jobber med.