Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2006

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2006.

Akademisk frihet (NOU 2006:19)

(11.12.06) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2006:19 Akademisk frihet – Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov (Underdal-utvalget).

Endringer i bioteknologiloven

(02.06.06) Forskerforbundets uttalelse om utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Endring i UH-loven §6-4

(28.04.06) Forskerforbundets uttalelse om forslag til endring i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Tilsetting av stipendiater

(30.03.06) Brev fra Forskerforbundet til Kunnskapsdepartementet om reglene for forlengelse av tilsettingsperioden for stipendiater.

Ansattes ytringsfrihet/varsling

(03.03.06) Forskerforbundets høringsuttalelse til forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Rapport fra arbeidsgruppe.