Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2003

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2003.

Kvalitetsutvalget (NOU 2003:16)

(29.09.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle (Kvalitetsutvalgets innstilling).

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

(22.08.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til innstillingene "Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner" og "Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner" (fra Universitets- og høgskolerådet).

Opptakskrav til grunnutdanninger

(15.08.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til forslag om endringer i Forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler og Forskrift om rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Endring av reglene om vartpenger

(24.07.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til forslag til endring av reglene om vartpenger i forskrift til lov om Statens Pensjonskasse.

Endringer i åndsverkloven

(23.06.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til Utkast til endringer i åndsverkloven m.m. som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF.

Forskrift om skikkethetsvurdering

(06.06.03) Forskerforbundets høringsuttalelse til utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høyere utdanning.