HØRINGSUTTALELSE: FORTSATT FAGLIG STYRING ELLER FRISTILLING AV INGENIØRUTDANNING

Det vises til brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 18.06.03 "Spørsmål om fortsatt faglig styring eller fristilling av ingeniørutdanning".

Departementet ønsker en kort uttalelse om i hvilken grad innhold og organisering av norsk ingeniørutdanning fortsatt skal omfattes faglig styring på vegne av departementet. Alternativene som skisseres er:

  • videreføring av ordningen med rammeplan
  • fastsetting av en svært forenklet rammeplan
  • universiteter og høgskoler gis frihet til å utforme utdanningen selv

Rammeplan for treårig ingeniørutdanning (nå Bachelor i ingeniørfag), fastsetter mål og struktur for utdanningen og legger dermed premissene for den enkelte institusjons arbeid med utarbeiding av fagplaner og detaljerte undervisningsopplegg. I tråd med arbeidet med kvalitetsreformen, og institusjonenes frihet til å utvikle studieprogrammer, mener Forskerforbundet at det kan være på tide med en oppmykning av den faglige styringen også av den treårige ingeniørutdanningen. Rammeplanen har imidlertid bidratt til opprettholdelse av et nasjonalt nivå på utdanningen og bidratt til høy kvalitet på kandidatene. For å sikre nivået på utdanningen mener Forskerforbundet at det fortsatt er nødvendig med en viss form for faglig styring fra departementets side. Forskerforbundet vil derfor anbefale at rammeplanen for ingeniørutdanningen videreføres i en forenklet form.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Sigrid Lem
ass. generalsekretær

Bjørn T. Berg
rådgiver

Gjenpart til: UFD