Ny lov om universiteter og høyskoler

Departementet la frem forslag til ny universitets- og høyskolelov for Stortinget 16. juni 2023. Stortinget vedtok den nye loven 13. februar 2024, og loven trer i kraft 1. august 2024.

Her har vi samlet informasjon om prosessen som førte frem til den nye loven, fra Aune-utvalget i 2018 og frem til stortingsvedtaket i 2024.