Ber Stortinget styrke UH-loven

– At en demokratisk valgt rektor fortsatt skal kunne lede universitetsstyret, er viktig og gledelig, sier Guro Lind. Hun håper likevel Stortinget vil styrke forslaget til ny universitets- og høgskolelov.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

26. mars la regjeringen frem de største endringene i universitets- og høyskoleloven siden 2005. Lovforslaget bygger på arbeidet til Universitets- og høyskolelovutvalget, ledet av Helga Aune, som la fram sin NOU 13. februar 2020.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind, er særlig glad for at det fortsatt skal være mulig å ha valgt rektor som også er styreleder.

– Det var klokt av regjeringen å legge vekk det kontroversielle forslaget om at rektor ikke lenger kunne lede styret. Det er viktig for universitetsdemokratiet og selvstyret at en valgt rektor fortsatt skal kunne lede det strategiske arbeidet ved et universitet, sier Lind.

Hun er mer kritisk til at andre gode forslag fra Aune-utvalget ikke er fulgt opp.

– Aune-utvalget kom med flere spennende forslag, som nå er lagt bort. Det gjelder blant annet forslaget om å begrense postdoktorordningen til én periode, at universiteter og høgskoler selv skal oppnevne to av de eksterne styremedlemmene, og å forsterke universitetenes og høgskolenes ansvar for den akademiske friheten. Det synes jeg er synd, og jeg håper stortingsbehandlingen vil hente fram igjen disse og andre forslag, sier Lind.

Hun er spesielt kritisk til at lovforslaget ikke inneholder grep som kan bidra til å redusere den høye andelen midlertidige ansettelser.

– Regjeringen benytter ikke anledningen til å foreslå endringer i regelverket med sikte på lavere midlertidighet. Det gjelder blant annet den utstrakte bruken av åremål i stillinger som krever kunstnerisk kompetanse. Dette er noe vi vil følge opp i stortingsbehandlingen, sier Lind.

Regjeringen vil imidlertid jobbe videre med noen av forslagene. Postdoktorordningen skal vurderes i forbindelse med en ny strategi for rekruttering og karriereveier i høyere utdanning. Mens et eget ekspertutvalg skal utrede lovreguleringen av akademisk frihet og ansvar.

– Når regjeringen nå velger å utsette en viktig lovformulering om akademisk frihet, forventer vi at mandatet til den nye ekspertgruppen blir krystallklart, og at gruppen får en bred sammensetning med god representasjon fra forskningssektoren. Ekspertgruppens arbeid må føre til en styrking av den akademiske friheten – også i loven, sier Lind.

Forskerforbundets høringsinnspill til ny UH-lov