Felles lovverk

Kvalitetsreformen: Forslag til ny lov om universiteter og høyskoler (juni 2004). Utredning av felles lovverk: Ryssdal-utvalget. Debatten om Ryssdal-utvalgets innstilling. Vox Academica. Opprop mot særlovselskap.

Lov om universiteter og høyskoler

Samleside: Arbeidet med felles UH-lov

Lov om universiteter og høyskoler (Lovdata)

Stortingets behandling

Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 79 - samleside

Referat fra møte i Lagtinget 17.03.05

Referat fra møte i Odelstinget 28.02.05

Innst. O. nr. 48 (2004-2005) fra KUF-komiteen (10.02.05)

Utdannings- og forskningsdepartementets lovforslag:
Ot.prp. nr. 79 (2003-04)

Ot.prp. nr. 79 (2003-04) Om lov om universiteter og høyskoler (04.06.04)

Pressemelding fra UFD (04.06.04)

Forskerforbundets kommentarer (10.11.04)

Debatten om lovforslaget. Vox Academica

Vox Academica - nettside

Jan Fr. Bernt: Gjennomgang av Ot.prp. nr. 79 (pdf) (14.10.04)

Om institusjonenes tilknytningsform

Kristin Clemet: Universiteter og høyskolers tilknytning til staten (kronikk i Aftenposten 12.02.04)

Felles lovverk for høyere utdanning - Ryssdal-utvalget

Ryssdal-utvalgets innstilling NOU 2003:25 (23.09.03)

UFDs høringsbrev (30.09.03)

Forskerforbundets høringsuttalelse (28.01.04)

UFD: innkomne høringsuttalelser (samleside)

Utvalg skal utrede felles lovverk for høyere utdanning
Pressemelding UFD (06.12.02)

Reaksjoner og kommentarer - Ryssdal-utvalget

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling (pdf) (29.09.03)

Forskerforbundet: Flertallets forslag svært uheldig (23.09.03)