Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kommunal sektor (KS)

Forskerforbundets medlemmer i KS får sin lønn bestemt i en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger.

Forskerforbundet er part i Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen i KS og har om lag 500 medlemmer som er omfattet av dette avtaleverket.

KS forhandler på vegne av 355 kommuner og 11 regioner/fylkeskommuner, med til sammen om lag 450.000 ansatte. 

Oslo kommune er landets eneste kommune som er et eget tariffområde.

Gjør deg kjent med bestemmelsene i hovedtariffavtalen og lokale særavtaler. Be om en lønnssamtale med din nærmeste leder.

Er du usikker på hvordan forhandlingene foregår? Informasjon om sentrale og lokale forhandlinger i KS og generelt om tariffoppgjør og streik.

  • Del denne siden: