Oslo kommune er landets eneste kommune som er et eget tariffområde. Alle andre kommuner er medlemmer av KS. Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte.

Forskerforbundet har ca 100 medlemmer i Oslo kommune, de fleste er ansatt i Munchmuseet, Kulturetaten, Helseetaten og hos Byantikvaren i Oslo.

De sentrale forhandlingene i Oslo foregår mellom hovedsammenslutningene og Oslo kommune. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio Oslo kommune.

De lokale forhandlingene i Oslo kommune foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet/etat. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.