Forskerforbundet er part i Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen i KS og har om lag 500 medlemmer som er omfattet av dette avtaleverket.

KS forhandler på vegne av 355 kommuner og 11 regioner/fylkeskommuner, med til sammen om lag 450.000 ansatte. 

De sentrale forhandlingene i KS-området foregår mellom hovedsammenslutningene og KS. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio kommune.

Oslo kommune er landets eneste kommune som er et eget tariffområde.