KS og Unio inngår en toårig hovedtariffavtale (HTA) som regulerer de kommunalt ansattes lønns- og arbeidsvilkår. I hovedtariffoppgjør annethvert år fører partene tarifforhandlinger på sentralt nivå hvor hele avtalens innhold er gjenstand for revisjon.

De fleste av våre medlemmer følger hovedtariffavtalens kapittel 5, som omfatter medlemmer som har høyere akademisk utdannelse hvor stillingen krever dette. Her skjer all lønnsdannelse lokalt.

Forskerforbundet har også medlemmer i hovedtariffavtalens kapittel 4, med sentralt stillingsregulativ og minstelønnssatser.

I de sentrale forhandlingene som ledes av KS settes det vanligvis også av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene i kapittel 4. Øvrig innhold i Hovedtariffavtalen forhandles sentralt.

Lønnsfastsettelsen for stillinger i kapittel 5 foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller bedrift.

Partene i de lokale forhandlingene er den respektive arbeidsgiver og Forskerforbundets lokallag ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler på vegne av medlemmene i Forskerforbundet.

I virksomheter hvor Forskerforbundet ikke har lokallag/tillitsvalgt kan Forskerforbundet sentralt i enkelte tilfeller forhandle lokalt.

Lurer du på hva som skjer i de sentrale tariffoppgjørene? Her får du mer informasjon om gangen i et tariffoppgjør i offentlig sektor.