Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – Spekter

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer ved virksomheter organisert i Spekter (helse + øvrige).

Hovedavtalen

pdf  Hovedavtalen mellom Spekter og Unio 1. januar 2013 – 31. desember 2017

Hovedavtalen ble prolongert med ett år til 31. desember 2017.

Spekter og arbeidstakerorganisasjonene kom 14.12.17 til enighet om en ny hovedavtale for 2018–2021.

Protokoll fra forhandlinger om ny hovedavtale med Spekter

Avtale om midlertidig tilsetting av stipendiater

pdf  Avtale mellom Spekter og Forskerforbundet om adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid, herunder stipendiater og postdoktorer.
(gjeldende fra 1. september 2014)

Overenskomst del A (felles)

Overenskomsten mellom Spekter og Unio er todelt. Den består av en sentral avtale (A-del) som gjelder for alle virksomhetene i Spekterområdet. I tillegg har den enkelte virksomhet en lokal avtale (B-del) med varierende innhold.

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2017 (04.04.17)

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2016 (06.04.16)

Spekter Helse – A og A1

I Spekter Helse (overenskomstområde 10) forhandler Spekter og forbundene også om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).

pdf  Overenskomst del A Protokoll fra de avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 – 2016 (15.06.16)

pdf  Overenskomst del A1 Sosiale bestemmelser (2016–2018)

pdf  Protokoll fra forhandlinger om sosiale bestemmelser – overenskomstområde 10 helseforetakene – 2016 (22.04.16)

pdf  Avtale mellom Unio og Spekter om forhandlingssystem i overenskomstområde 10 – Helseforetakene (06.12.07) – senere prolongert.

  • Del denne siden: