Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Avtaleverk – Spekter

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer ved virksomheter organisert i Spekter.

Hovedavtalen

pdf  Hovedavtalen mellom Spekter og Unio 1. januar 2022 – 31. desember 2025

Unio og Spekter ble enige om en revidering av Hovedavtalen i Spekter 11. november 2021. Les protokollen her

Overenskomst del A (felles)

Overenskomsten mellom Spekter og Unio er todelt. Den består av en sentral avtale (A-del) som gjelder for alle virksomhetene i Spekterområdet. I tillegg har den enkelte virksomhet en lokal avtale (B-del) med varierende innhold.

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2022 (05.04.22)

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2021 (14.04.21)

 

Spekter Helse – A og A1

I Spekter Helse (overenskomstområde 10) forhandler Spekter og forbundene også om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).

pdf  Overenskomst del A1: Sosiale bestemmelser (2020–2022)

  Protokoll fra forhandlinger om sosiale bestemmelser – overenskomstområde 10 helseforetakene – 2022 (03.05.22)

pdf  Avtale mellom Unio og Spekter om forhandlingssystem i overenskomstområde 10 – Helseforetakene (06.12.07) – senere forlenget.

  • Del denne siden: