Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – Spekter

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer ved virksomheter organisert i Spekter.

Midlertidige avtaler 2020

Lønnsoppgjøret for Spekter-virksomheter utsettes (17.03.20)

Hovedavtalen

pdf  Hovedavtalen mellom Spekter og Unio 1. januar 2018 – 31. desember 2021

Avtale om midlertidig ansettelse av stipendiater og postdoktorer

pdf  Avtale mellom Spekter, Forskerforbundet og Tekna om adgang til tidsbegrenset ansettelse for stipendiater og postdoktorer (gjeldende fra 19. april 2018)

(24.01.20) Forskerforbundet og Tekna har sagt opp avtalen om midlertidig ansettelse av stipendiater og postdoktorer, med virkning fra 19. april 2020. Les mer her

Overenskomst del A (felles)

Overenskomsten mellom Spekter og Unio er todelt. Den består av en sentral avtale (A-del) som gjelder for alle virksomhetene i Spekterområdet. I tillegg har den enkelte virksomhet en lokal avtale (B-del) med varierende innhold.

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2019 (02.04.19)

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2018 (10.04.18)

Spekter Helse – A og A1

I Spekter Helse (overenskomstområde 10) forhandler Spekter og forbundene også om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).

pdf  Overenskomst del A Protokoll fra de avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 – 2018 (04.06.18)

pdf  Overenskomst del A1 Sosiale bestemmelser (2016–2018) – prolongert til 2020

pdf  Protokoll fra forhandlinger om sosiale bestemmelser – overenskomstområde 10 helseforetakene – 2019 (10.04.19)

  Protokoll fra forhandlinger om sosiale bestemmelser – overenskomstområde 10 helseforetakene – 2018 (16.04.18)

pdf  Avtale mellom Unio og Spekter om forhandlingssystem i overenskomstområde 10 – Helseforetakene (06.12.07) – senere prolongert.

  • Del denne siden: