Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – Spekter

Gjeldende avtaler for Forskerforbundets medlemmer ved virksomheter organisert i Spekter.

Hovedavtalen

pdf  Hovedavtalen mellom Spekter og Unio 1. januar 2018 – 31. desember 2021

Overenskomst del A (felles)

Overenskomsten mellom Spekter og Unio er todelt. Den består av en sentral avtale (A-del) som gjelder for alle virksomhetene i Spekterområdet. I tillegg har den enkelte virksomhet en lokal avtale (B-del) med varierende innhold.

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2021 (14.04.21)

pdf  Overenskomst del A: Protokoll fra de innledende forhandlingene – 2020 (25.08.20)

 

Spekter Helse – A og A1

I Spekter Helse (overenskomstområde 10) forhandler Spekter og forbundene også om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).

pdf  Overenskomst del A Protokoll fra de avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 – 2018 (04.06.18)

pdf  Overenskomst del A1 Sosiale bestemmelser (2016–2018) – prolongert til 2022

  Protokoll fra forhandlinger om sosiale bestemmelser – overenskomstområde 10 helseforetakene – 2020 (24.09.20)

pdf  Avtale mellom Unio og Spekter om forhandlingssystem i overenskomstområde 10 – Helseforetakene (06.12.07) – senere prolongert.

 

  • Del denne siden: