Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktivitetskalender

Lønnsoppgjøret 2018

RESULTAT FRA LØNNSOPPGJØRET/HOVEDTARIFFORHANDLINGENE I STATEN 2018

Med virkningsdato 1. mai 2018:

  • Alle får et generelt tillegg på 1,25% på hovedlønna si. De som har ltr 47 eller lavere får et kronetillegg på kr 5 100/år.
  • Stipendiater som begynner 1. mai eller senere løftes fra minimum ltr 50 til minimum ltr 51 som startlønn.
  • Rammen for boliglån i Statens pensjonskasse er øket fra 1,7 til 2 mill kr
  • Taket på pensjonsgivende, variable tillegg er økt fra kr 56 000,- til kr 66 000,-

 Med virkningsdato 1. juli 2018:

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger innenfor en ramme på 1,9% av lønnsmassen ved NTNU.

Normalt gjennomføres lokale lønnsforhandlinger som forhandlinger på individnivå, men kan også gis som generelle tillegg til alle (slik vi gjorde i 2017), til særskilte grupper eller som en kombinasjon av disse.

 

NTNU logo

Forskerforbundet ved NTNU

Forskerforbundet ved NTNU ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca 1600 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med ca 22 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

Foto: NTNU

(Foto: NTNU)

Lokallagskontoret:  
Hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær 73598037 / 95960246
Tillitsvalgt Kristin Dæhli 73598063 / 92622350
Tillitsvalgt Lisbeth Aune  41419452 / 73596273
Tillitsvalgt (i permisjon) Marte Gangmark Villmo  41204109
Tillitsvalgt   Linda Cathrine Hald  97674134
   
Styret:  
Styreleder Jon Anders Risvaag 73550511/92466092
Nestleder Gunnhild N. Furnes 70161204 / 91397132
     
Som følge av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund 1. januar 2016, fusjonerte Forskerforbundets lokallag ved disse fire institusjonene. Det er opprettet klubber ved de tre tidligere høgskolene.
   
Tillitsvalgte/klubbledere:  
     
NTNU Gjøvik Erik Hjelmås 61135220 / 93034446   
NTNU Ålesund Gunnhild N. Furnes 70161204 / 91397132

 


 

Kontakt oss på e-post:

Følg oss på Facebook

Dersom du finner feil i nettsidene, ta kontakt med