Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktivitetskalender

Lønnsoppgjøret 2019

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør

Resultat fra sentrale forhandlinger

Et tillegg på A-tabellen fordelt på følgende vis:
ltr 19 - 46: 1,35% 
ltr 47 -  63: 1,55%  
ltr 64 – 101: 1,35 % 
(som betyr en reallønnsvekst for ansatte på den store avtalen). Årsaken til den ujevne prosenten er kravet til å gjøre «noe» med likelønn.

Det er satt av midler til lokale forhandlinger: 1,24,% pr 1. juli

  • Taket på de pensjonsgivende tilleggene er fjernet
  • AFP er tariffestet for årskullene 1963 og yngre jf pensjonsavtalen av 3. mars 2018
  • stipendiatlønnen er hevet til ltr54. LR20 alt 10 for stipendiater som ansettes etter 1. mai.

 For ytterligere informasjon
https://www.forskerforbundet.no/lonn/

 

NTNU logo

Forskerforbundet ved NTNU

Forskerforbundet ved NTNU ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca 1600 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med ca 23 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

Foto: NTNU

(Foto: NTNU)

Lokallagskontoret er sommerstengt uke 28,29 og 30. God sommer!

Lokallagskontoret:  
Hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær 73598037 / 95960246
Tillitsvalgt (50%) Kristin Dæhli 73598063 / 92622350
Tillitsvalgt Lisbeth Aune 73596273 / 41419452
Tillitsvalgt Marte Gangmark Villmo  41204109
   
Styret:  
Styreleder Jon Anders Risvaag 73550511/92466092
     
     
Tillitsvalgte/klubbledere:  
NTNU Gjøvik Erik Hjelmås 61135220 / 93034446   
NTNU Ålesund Linda Katrin M. Vada 70161467 / 91753724

 


 

Kontakt oss på e-post:

Følg oss på Facebook

Dersom du finner feil i nettsidene, ta kontakt med