Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktivitetskalender

Lønnsoppgjøret 2017

"Årlige" lokale lønnsforhandlinger (Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1):

  • Alle våre medlemmer fikk et generelt påslag på lønna si på 0,33% med virkning fra 1. mai
  • Det er satt av en ramme på 0,80 % av lønnsmassen til lokale tillegg med virkning fra 1. juli.
  • De lokale lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Oppgjøret fordeles i år på gruppenivå, ikke på individuell basis.
  • Partene arbeider med å kvalitetssikre datagrunnlaget. Resultatet offentliggjøres fredag 17. november 2017 kl. 14.00.

Lønnsforhandlinger etter fusjon/omorganisering:

  • Forhandlingene ble sluttført 3. november. Det har vært omfattende og krevende forhandlinger og reultatet gjennomgår en kvalitetssikring. Offentliggjøring skjer fredag 17. november kl 14.00.
 

NTNU logo

Forskerforbundet ved NTNU

Forskerforbundet ved NTNU ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca 1560 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med ca 21 500 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

Foto: NTNU

(Foto: NTNU)

Lokallagskontoret:  
Hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær 735 8037 / 95960246
Tillitsvalgt Kristin Dæhli 73598063 / 92622350
Tillitsvalgt Linda Cathrine Hald   97674134
Tillitsvalgt Marte Gangmark Villmo  41204109
     
   
Styret:  
Styreleder Jon Anders Risvaag 735 50511/92466092
Nestleder Gunnhild N. Furnes 70161204 / 91397132
     
Som følge av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund 1. januar 2016, fusjonerte Forskerforbundets lokallag ved disse fire institusjonene. Det er opprettet klubber ved de tre tidligere høgskolene.
   
Tillitsvalgte/klubbledere:  
     
NTNU Gjøvik Erik Hjelmås 61135220 / 93034446   
NTNU Ålesund Gunnhild N. Furnes 70161204 / 91397132

 


 

Kontakt oss på e-post:

Følg oss på Facebook

Dersom du finner feil i nettsidene, ta kontakt med