Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktivitetskalender

Lønnsoppgjøret 2018

RESULTAT FRA LØNNSOPPGJØRET/HOVEDTARIFFORHANDLINGENE I STATEN 2018

24. mai ble partene i staten enig om årets tariffoppgjør, dette er en gjennomgang av de viktigste punktene for Forskerforbundets medlemmer:

Med virkningsdato 1. mai 2018:

 • Alle får et generelt tillegg på 1,25% på hovedlønna si. De som har ltr 47 eller lavere får et kronetillegg på kr 5 100/år.
 • Stipendiater som begynner 1. mai eller senere løftes fra minimum ltr 50 til minimum ltr 51 som startlønn.
 • Rammen for boliglån i Statens pensjonskasse er øket fra 1,7 til 2 mill kr
 • Taket på pensjonsgivende, variable tillegg er økt fra kr 56 000,- til kr 66 000,-

 

Med virkningsdato 1. juli 2018:

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger innenfor en ramme på 1,9% av lønnsmassen ved NTNU.

Normalt gjennomføres lokale lønnsforhandlinger som forhandlinger på individnivå, men kan også gis som generelle tillegg til alle (slik vi gjorde i 2017), til særskilte grupper eller som en kombinasjon av disse.

 

Det skal være et forberedende møte mellom NTNUs ledelse og arbeidstakerorganisasjonene der partene blir enige om rammene for gjennomføring av årets lokale lønnsforhandlinger. Så snart dette er på plass vil vi sende ut melding til alle våre medlemmer om hvordan vi kan søkes om opprykk i årets lokale forhandlinger.

   

  NTNU logo

  Forskerforbundet ved NTNU

  Forskerforbundet ved NTNU ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca 1560 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

  Forskerforbundet er med ca 22 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

  Foto: NTNU

  (Foto: NTNU)

  Lokallagskontoret:  
  Hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær 73598037 / 95960246
  Tillitsvalgt Kristin Dæhli 73598063 / 92622350
  Tillitsvalgt Linda Cathrine Hald   97674134
  Tillitsvalgt (i permisjon) Marte Gangmark Villmo  41204109
  Tillitsvalgt    Lisbeth Aune  41419452 / 73596273
     
  Styret:  
  Styreleder Jon Anders Risvaag 73550511/92466092
  Nestleder Gunnhild N. Furnes 70161204 / 91397132
       
  Som følge av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund 1. januar 2016, fusjonerte Forskerforbundets lokallag ved disse fire institusjonene. Det er opprettet klubber ved de tre tidligere høgskolene.
     
  Tillitsvalgte/klubbledere:  
       
  NTNU Gjøvik Erik Hjelmås 61135220 / 93034446   
  NTNU Ålesund Gunnhild N. Furnes 70161204 / 91397132

   


   

  Kontakt oss på e-post:

  Følg oss på Facebook

  Dersom du finner feil i nettsidene, ta kontakt med