Forskerforbundet ved NTNU i media

Når streikende angripes fra tillitsvalgte

Tore Oksholen Beskriver hvordan streiken vår blir møtt av andre fagforeninger.

Storstilt streikemarkering på Torvet: - Vi har ikke råd til å tape denne kampen

Unio sin streikemarkering på Torvet i Trondheim

Midtnytt 30.mai

5.streikemøte

Sparer millioner på streiken, men oppryddingen vil koste

Uttaket av streikende gjenspeiler medlemsmassen

Derfor streiker han: — Staten må ta et ansvar

Det største uttaket i streiken blir ved NTNU, der 324 går ut i streik.

Streiken trappes opp: Muntlig eksamen vil rammes

Streiken trappes opp med over 300 ansatte ved NTNU

2300 nye er ute i streik i dag

Muntlig eksamen vil bli rammet av streiken, sier Lisbeth Aune

Midtnytt 27.mai

Unio i streik

Foreløpig er de hele NTNU-streiken

- Handler om grunnleggende spilleregler

Han er ny rektor. Vil oppleve trangere tider

Patric Wallin tror på godt samarbeid med ny rektor.

Mener to prorektorer er nok: - Når resten av NTNU kutter, burde rektoratet også

Les mer om hvorfor Patric Wallin mener at NTNU bør ha to prorektorer, én for utdanning og én for forskning.

Fem spørsmål til rektorkandidatene

Sammen med de andre foreningene ved NTNU stiller vi spørsmål til rektorkandidatene.

Direktørens pendleravtale kan være ulovlig

Vi antar at NTNU raskt tar tak i denne saken og rydder opp.

Fakultetene avstår fra å reise bort på ledersamling – med ett unntak

For å finne de gode sparetiltakene er det viktig at ledelsen involverer fagforeningene i planen.

Konflikter: Færre faktaundersøkelser, mer forebyggende arbeid

NTNU skal bruke andre metoder enn kun faktaundersøkelser, noe vi er positive til.

Snart kan akademikerne jobbe til de er 72 år. Men denne professoren gir seg så snart han kan

Khrono deltok på Forskerforbundet ved NTNU sitt pensjonskurs.

NTL krever at NTNU innfører maks lengde på 6 måneder

Det ble oppdaget omfattende bruk av ansettelse uten forutgående kunngjøring.

Fuskesakene: grov forskjellsbehandling mellom statsråder og studenter

Ytring av Morten Welde, tillitsvalgt ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Mener NTNU nå må vurdere valgt rektor framfor ansatt

Vi mener at vi bør ha en diskusjon om valgt eller ansatt rektor.

Det var dessverre én person som tråkket feil, og dessverre var det rektor

Hovedtillitsvalgt, Lisbeth Aune om Anne Borgs avgang som rektor.

Savnet ledelsen da kunnskap om campus ble lagt fram: - De burde være her

Styreleder, Patric Wallin, deltok på konferanse om prosjektet Framtidens campus.

Akademikerne og Unio - lokale lønnsforhandlinger ved NTNU

Ytring av vår hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune, og leder for Akademikerne, Øystein Moen.

Ber om å bli tatt med på råd

Styreleder Patric Wallin ber om at tillitsvalgte blir tatt med på råd når det skal kuttes.

UA avslører: Over halvparten av fakultetene har gitt instituttledere retrettstillinger

Hovedtillitsvalgt, Lisbeth Aune, uttaler seg om bruk av retrettstillinger.

Deler ut faste stillinger til ledere, fagforening er bekymret

Hovedtillitsvalgt, Lisbeth Aune uttaler seg om bruk av kallelse ved NTNU.

Lovte 40 prosent enekontor: Nå må NTNU betale opptil 33 mill selv

NTNU må holde seg til avtalen som ble framforhandlet med de tillitsvalgte.

Lønnsoppgjøret 2023: NTNU går sin egen vei i år

Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt om lønnsoppgjøret.

Fagpolitikk i en krevende tid

Tord Talmo, nestleder i styret, skriver om viktigheten av fagforeningenes arbeid og plass i samfunnet.

Selvplagiering er ikke fusk

Morten Welde, Patric Wallin og Victoria Alterskjær om selvplagiering