Forskningspolitisk seminar 2017

Årets seminar «Kampen om talentene» ble arrangert 14. november og tok for seg rekrutteringsutfordringene i norsk forskning. Fikk du ikke vært til stede? Se video av innledninger og debatt her.

Article Image

(Forskningspolitisk seminar 2017) Forskerforbundet

Nyhetssaker

Norge er under omstilling, og forskning er en nøkkel til å løse de store samfunnsutfordringene og sikre norsk konkurransekraft. Men hva hvis færre studenter og doktorgradskandidater ønsker seg en forskerkarriere? Hvordan går det med omstillingen til kunnskapssamfunnet da?

Årets forskningspolitiske seminar gjør opp status for norsk forskerrekruttering, og utfordrer politikere, institusjonsledere og forskere: Hva skal til for at forskertalentene faktisk velger seg en forskerkarriere?

Presentasjoner

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet?
Direktør Sveinung Skule, NIFU

Veien mot et helsefremmende universitet – forskning fra ARK
Professor Siw Tone Innstrand, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Løsningsstafett – hva gjør vi?
Sett fra SULF: professor Mats Ericson, ordförande i SULF
Sett fra Akademiet for yngre forskere: professor Guro Elisabeth Lind, styremedlem i AYF
Sett fra Forskningsrådet: divisjonsdirektør Anders Hanneborg
Sett fra NTNU: Nina Elisabeth Sindre, internasjonal koordinator

Forskerforbundet har arrangert forskningspolitisk seminar hver høst siden 1970-tallet. Seminaret er en av de største møteplassene for forskningspolitisk debatt og samler representanter fra alle deler av forskningssektoren.

#forskpol17