Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Midlertidig ansettelse

Det er unormalt høy midlertidighet i sektorer hvor Forskerforbundet organiserer arbeidstakere. Dette rammer særlig vitenskapelig ansatte, men også andre grupper i forskningssektoren som i langt større grad ansettes midlertidig enn det som er vanlig ellers i arbeidslivet.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Det gir større trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakerne og gir bedre grunnlag for faglig videreutvikling.

Det å være midlertidig ansatt kan være belastende på flere måter. Mest alvorlig er nok utryggheten for å miste jobb og inntekt, men midlertidig ansatte kan også føle at de blir tilsidesatt i en del jobbsammenhenger, for eksempel i spørsmål om lønn, stillingsopprykk, tilgang til ressurser og i strategisk arbeid.

Det kan også gå ut over den akademiske friheten og forskningens uhildethet når forskernes jobbsituasjon er utrygg. Videre vil man ofte få dårligere lånevilkår i banken og gå glipp av en del økonomiske goder fast ansatte får. Derfor er Forskerforbundet så engasjert i denne saken.

Fast ansettelse

 • er hovedregelen etter norsk lov.
 • gir den enkelte jobbtrygghet og forutsigbare økonomiske rammer.
 • gir virksomheten og den enkelte mulighet til langsiktig og helhetlig planlegging.
 • styrker arbeidsmiljøet og trivselen.
 • inngir gjensidig tillit og lojalitet.
 • sikrer akademisk frihet og dermed samfunnets tillit til at forskningen skjer på en kritisk og uavhengig måte.
 • gjør arbeidsplassen mer attraktiv for talentene man ikke vil gå glipp av.
 • gir muligheten til å rekruttere den beste tilgjengelige kompetansen i en ansettelsesprosess.
 • reduserer antallet tilsettingsprosesser og opplæringsperioder.
 • hindrer at hjernekraften forsvinner og at fokus flyttes fra viktige arbeidsoppgaver til jobbsøking.
 • Del denne siden: