Dine rettigheter som midlertidig ansatt

Fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv, både etter arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Unntak fra fast ansettelse krever særskilt grunnlag i loven. Det betyr at arbeidsgiver må ha grunnlag i lovverket for å ansette deg midlertidig.

Article Image

Det er ulike lover som regulerer dette for ansatte i staten (statsansatteloven) og ansatte i kommunale eller private virksomheter (arbeidsmiljøloven). I tillegg gir universitets- og høyskoleloven ytterligere regler om dette for statlige og private universiteter og høyskoler.

 

Midlertidig ansettelse i staten

Dersom du er ansatt i en statlig virksomhet gjelder statsansattelovens bestemmelser for ansettelse. Statsansatteloven gir en noe videre adgang til å ansette midlertidig enn arbeidsmiljøloven gjør. Fast ansettelse er hovedregelen, og for å kunne ansette midlertidig må arbeidsgiver ha grunnlag i statsansatteloven eller universitets- og høyskoleloven (om du er ansatt ved en utdanningsinstitusjon).

Midlertidig ansettelse i kommunal eller privat sektor

Dersom du er ansatt i en kommune, en fylkeskommune, ved et helseforetak, et privat forskningsinstitutt, i en privat bedrift eller en annen type virksomhet som ikke er direkte underlagt staten, gjelder arbeidsmiljølovens regler for midlertidig ansettelse. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at alle skal ansettes fast. For å kunne ansette deg midlertidig må arbeidsgiver ha grunnlag i noen av unntakene i arbeidsmiljøloven.