Lanserer 20-punktsliste mot midlertidighet: Slik vil Forskerforbundet sikre forskerne faste jobber

Bedre statistikk, mer langsiktig finansiering, endringer i lov og forskrift og bedre styringsdialog. Slik vil Forskerforbundet få ned den skyhøye bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundet legger i dag fram 20 tiltak for å bekjempe bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren. Listen er allerede levert til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, og til statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Gunn Karin Gjul. 

Borten Moe har tidligere lovet å få midlertidigheten i UH-sektoren ned på nivå med arbeidslivet ellers. Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind håper tiltakslisten vil hjelpe regjeringen å nå dette målet.

– Også forskere fortjener faste jobber. Det er helt uakseptabelt at bruken av midlertidige ansettelser er mye høyere på universiteter og høyskoler enn i resten av arbeidslivet. Det er det også bred politisk enighet om. Med denne tiltakslisten håper vi å gi regjeringen og institusjonene bedre verktøy i arbeidet for faste forskerjobber, sier Lind.

Hun er opptatt av at midlertidighetsproblematikken er sammensatt, og at ulike deler av problemet krever ulike løsninger

– Midlertidigheten kommer i mange former. Noen vises i statistikken, andre ikke. Stadig flere er såkalt «faste midlertidige» prisgitt ekstern finansiering, andre ansettes unødvendig i åremål. Vi ser også at postdoktorordningen misbrukes, slik at det som egentlig er en kvalifiseringsstilling brukes til å bemanne løpende behov for forskerarbeidskraft. Hver av disse utfordringene krever sine målrettede tiltak, sier Lind.

Se hele tiltakslisten her