Viktig klargjøring om midlertidige ansettelser

Universiteter og høyskoler tyr for lett til midlertidige ansettelser når finansieringen er ekstern. Nå presiserer Kunnskapsdepartementet regelverket.

Article Image

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard Hoel og Forskerforbundets leder Guro Lind ved en tidligere anledning. Nå presiserer Hoel og KD regelverket rundt midlertidige ansettelser, noe Lind applauderer.

Regjeringen har som mål å få bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler ned på nivå med arbeidslivet ellers. Nå har Kunnskapsdepartementet sendt ut et skriv med klargjøring av bestemmelsene om bruk av midlertidige ansettelser.

Bakgrunnen er praksisen i universitets- og høyskolesektoren knyttet til ansatte på ekstern finansiering. Dels ansetter institusjonene i for stor grad midlertidig når finansieringen er ekstern. Dels foretar ikke virksomhetene en reell vurdering av om det finnes en annen passende stilling før de går til oppsigelse.

Aune-utvalget, som la fram forslaget til ny Universitets- og høyskolelov som denne våren skal vedtas i Stortinget, beskrev situasjonen slik:

«Den høye andelen midlertidig ansatte i sektoren indikerer imidlertid at institusjonene ansetter i midlertidige stillinger utover det som er nødvendig, og bruker de rettslige grunnlagene for midlertidige stillinger i større grad enn det er faktisk grunnlag for.».

I et ferskt skriv til institusjonene tydeliggjør nå Kunnskapsdepartementet (KD) regelverket:

  • KD understreker at unntaksbestemmelsene i forskriftens § 3 tredje ledd ikke medfører adgang til midlertidig ansettelse, og at dersom det skal ansettes midlertidig må hjemmel for dette finnes i annet regelverk.
  • KD presiserer at det skal gjøres en vurdering av om arbeidsgiver har en annen passende stilling i virksomheten som kan tilbys den ansatte, og at dette innebærer at universiteter og høyskoler må vurdere om det finnes en annen passende stilling ved hele institusjonen, ikke bare i den organisatoriske enheten vedkommende er tilknyttet.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind er glad for presiseringen.

– Dette er kun en påminnelse om gjeldende regelverk, men det er en nødvendig påminnelse. Praksisen er mange steder ikke i tråd med reglene, og det er bra at regjeringen legger press på institusjonene for å sikre forskere og undervisere faste stillinger, mener Lind.

Nå forventer hun en endring i praksis.

– De institusjonene som nå fortsetter å trikse med regelverket, skal få høre det. Våre lokale tillitsvalgte vil følge arbeidet tett. Også forskere fortjener fast jobb, i tråd med reglene i norsk arbeidsliv, slår Lind fast.

KDs presisering er også i tråd med Forskerforbundets innspill til UH-loven