Ber Stortinget stramme inn lovverket for å bekjempe midlertidighet

– Nå har dere muligheten til å sikre flere faste jobber for forskere og undervisere. Det var budskapet til Guro Lind da hun ga stortingspolitikerne sine innspill til ny Universitets- og høyskolelov.

Article Image

Forslaget til ny Universitets- og høyskolelov behandles nå av Stortinget. Guro Elisabeth Lind vil at politikerne skal bruke anledningen til å stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind møtte 16. november i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for å gi sine innspill til forslaget til ny universitets- og høgskolelov.

Lind brukte sine tre minutter til å oppfordre de folkevalgte til å stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser.

– Forskere er mye oftere midlertidig ansatt enn andre arbeidstakere. Denne utryggheten er den viktigste grunnen til at bare 1 av 3 unge forskere, og bare 1 av 5 postdoktorer, vil anbefale andre en forskerkarriere. Nå har politikerne sjansen til å gjøre noe med problemet, sa Lind.

Hun hadde særlig to råd til stortingspolitikerne: Fjern adgangen til åremål i kunstutdanningene, og innfør fireårige postdoktorstillinger.

– Fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det må også gjelde i kunstfagene. Hjemmelen for å ansette i kunstneriske åremål misbrukes og er blitt hovedregelen mer enn unntaket. Departementets forslag om å begrense åremålsadgangen til én periode, er ikke en god løsning. Den beste løsningen er å fjerne bestemmelsen om åremål fra loven, og la institusjonene løse sine behov på andre måter. For eksempel ved deltidsstillinger eller bistillinger, argumenterte Lind.

En medlemsundersøkelse Forskerforbundet og Creo nylig gjennomførte, viser at tre av fire kunstfaglige åremålstilsatte heller ville hatt fast jobb. Et klart flertall mener at fast ansettelse er bedre for arbeidsmiljøet, undervisningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet.

Linds andre råd til stortingskomiteen, var å endre innretningen på postdoktorstillingen. Det har vært en eksplosjon i antallet postdoktorer, men stillingen misbrukes ofte. Postdoktor skal være en kvalifiseringsstilling, men brukes mange steder til å løse løpende behov for arbeidskraft.

– Postdoktorstillingen har blitt en form for skjult midlertidighet. Vi kan løse dette ved å sette kvalifiseringsperioden til fire år. Da vil stillingen brukes i samsvar med intensjonen, og gi unge forskere reell kvalifisering, sa Lind til komiteen.