Statistikk – midlertidig ansatte

Vår statistikk over andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler.

Article Image

Alle tabeller oppdatert med tall for 2023 (kilde DBH)

Andel midlertidig ansatte, hovedtall 2023

Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, bistillinger inkludert

InstitusjonÅrsverk totaltÅrsverk midlertidigeProsentandel midlertidige
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo732129,5
Høgskolen i Innlandet6609013,7
Høgskolen i Molde1511811,8
Høgskolen i Østfold360328,9
Høgskulen i Volda204188,8
Høgskulen på Vestlandet1 08311510,6
Kunsthøgskolen i Oslo714056,5
Nord universitet73110314,1
Norges handelshøyskole1593622,5
Norges idrettshøgskole861517,1
Norges musikkhøgskole1143127,3
NMBU5688715,3
NTNU2 94141314,0
OsloMet – storbyuniversitetet1 2491199,5
Samisk høgskole37718,1
Universitetet i Agder700608,6
Universitetet i Bergen1 40225418,1
Universitetet i Oslo2 14239718,5
Universitetet i Stavanger84013616,2
Universitetet i Sørøst-Norge1 02811811,4
UiT Norges arktiske universitet1 57326416,8
Sum / snitt statlige institusjoner16 1742 37414,7

InstitusjonÅrsverk totaltÅrsverk midlertidigeProsentandel midlertidige
Ansgar høyskole173,218,5
Barratt Due Musikkinstitutt100,99,5
Bergen Arkitekthøgskole8,28,2100,0
Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning1051312,2
Fjellhaug Internasjonale Høyskole212,210,6
Handelshøyskolen BI313309,5
Høyskolen for dansekunst2,10,627,1
Høgskulen for grøn utvikling2,80,27,1
Høyskolen for ledelse og teologi132,015,4
Høyskolen Kristiania281259,1
Lovisenberg diakonale høgskole752,22,9
MF vitenskapelig høyskole583,05,2
NLA Høgskolen174169,1
Oslo Nye Høyskole764,05,2
Steinerhøyskolen162,012,4
VID vitenskapelige høyskole284155,2
Sum / snitt private institusjoner1 4561278,7

StillingsbenevnelseÅrsverk totaltÅrsverk midlertidige%-andel midlertidige
Dosent1765,33,0
Forsker 110837228676,8
Forsker 11091 20938732,0
Forsker 1110160,31,9
Forsker 11831078,88,2
Førsteamanuensis5 13352210,2
Førstelektor881627,0
Høgskolelektor89013615,3
Høgskolelærer21711050,7
Professor4 5582876,3
Professor (1404)231,46,1
Universitetslektor2 54855121,6
Sum / snitt statlige institusjoner16 1742 37415,7

KjønnÅrsverk totaltÅrsverk midlertidige%-andel midlertidige
Menn8 0641 15714,4
Kvinner8 1101 21715,0
Sum / snitt statlige institusjoner16 1742 37414,7

Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt var 8,6 % i 3. kvartal 2023 (SSB / AKU).

Mer statistikk over midlertidig ansatte (2023)