Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Spekter øvrige

Forskerforbundets medlemmer i Spekter øvrige får sin lønn fastsatt i lokale tariffavtaler.

Forskerforbundet har omkring 400 medlemmer i Spekter øvrige virksomheter (område 9). Blant virksomhetene der vi har medlemmer er Norsk folkemuseum, Norges forskningsråd og Árran lulesamisk senter.

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter i privat sektor, hvorav mange virksomheter som tidligere har vært statlige eller kommunale. Spekter er delt inn i ulike overenskomstområder. Til sammen har Spekters medlemsvirksomheter ca 220 000 ansatte.

Gjør deg kjent med hva som står i den lokale tariffavtalen – Spekter-overenskomstens B-del. Be om en lønnssamtale med din nærmeste leder.

Er du usikker på hvordan forhandlingene foregår? Informasjon om forhandlingene i Spekter og generelt om tariffoppgjør og streik.

  • Del denne siden: