Forskerforbundet har om lag 400 medlemmer i Spekter øvrige virksomheter (område 9). Blant virksomhetene der vi har medlemmer er Norsk folkemuseum, Norges forskningsråd og Árran lulesamisk senter.

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter i privat sektor i områdene helse, samferdsel og kultur. Spekter er delt inn i ulike overenskomstområder. Til sammen har Spekters medlemsvirksomheter ca. 240 000 ansatte, hvorav drøyt halvparten er i helsesektoren.

De sentrale forhandlingene foregår mellom hovedsammenslutningene og Spekter. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio-Spekter.

Forskerforbundets medlemmer i Spekter får all sin lønn regulert lokalt, og det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som årlig forhandler med virksomhetens ledelse.