Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2008

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2008.

Forvaltningsreformen

(21.04.08) Forskerforbundets uttalelse om regjeringens forslag til fremtidige oppgaver til folkevalgt regionalt nivå.

Endringer i pensjonslovgivningen

(14.03.08) Forskerforbundets uttalelse - Høring - utkast til endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og utkast til forskrift til lov om obligatorisk tjenestepensjon).

Arbeidsavklaringspenger

(03.03.08) Forskerforbundets innspill til Unio - Høring - Ny midlertidig folketrygdytelse - arbeidsavklaringspenger.