Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2002

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2002.

Rekrutteringsmeldingen (St.meld. 35, 2001-02)

(24.09.02) Forskerforbundets høringsuttalelse til St. meld. nr. 35 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren.

Kvalitetsutvalget (NOU 2002:10)

(23.09.02) Forskerforbundets høringsuttalelse til "Førsteklasses fra første klasse". Kvalitetsvurderingssystem for norsk grunnopplæring (innstilling fra Søgnen-utvalget).

Prosjekt nasjonalt kunstmuseum

(07.06.02) Forskerforbundets høringsuttalelse til "Forslag til overordnet juridisk struktur og organisering" for prosjekt Nasjonalt kunstmuseum.

Omdanning av AFI til aksjeselskap

(20.05.02) Forskerforbundets høringsuttalelse til St.prp. nr 57 (2001-2002) Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer.