Revidert nasjonalbudsjett 2018

Statsbudsjettet for 2018

Statsbudsjettet for 2018 ble endelig vedtatt i Stortinget 20. desember 2017.