– Må gi forskningsinstituttene økt handlingsrom

OECD anbefaler økte grunnbevilgninger til forskningsinstituttene, så de kan bidra mer til innovasjon og verdiskaping. Men i forslaget til statsbudsjett er det nullvekst. – Stortinget må starte opptrappingen av grunnbevilgningene, var oppfordringen fra Petter Aaslestad til Stortingets næringskomité.

Forskerforbundet på høring hos Næringskomiteen.

Forskerforbundet på høring hos Næringskomiteen.

26. oktober arrangerte næringskomiteen på Stortinget høring om statsbudsjettforslaget. Leder av Forskerforbundet, Petter Aaslestad, oppfordret komiteen til å styrke forskningsinstituttene.

– Forskningsinstituttene har en viktig rolle i både forskningspolitikken og innovasjonspolitikken. Men de har et stort uutnyttet potensiale, noe blant annet OECD har påpekt. Dessverre gjenspeiler ikke budsjettforslaget dette. Hvis samfunnet skal få ut potensialet til forskningsinstituttene, må de gis større handlingsrom, sa Aaslestad.

OECD sin gjennomgang av innovasjonspolitikken viste at basisfinansieringen av instituttene i Norge er om lag 11 prosent, mot 25-30 prosent i andre sammenlignbare land.

– I en økende global konkurranse om forskningsmidler, må Stortinget sikre konkurransedyktige vilkår for norske forskningsinstitutter. Vår anbefaling er at grunnbevilgningene til instituttsektoren trappes opp til 25 prosent, og at denne opptrappingen starter i årets budsjett, oppfordret Aaslestad.