Styrk kvaliteten – fjern administrasjonskuttet

– Dere forventer tettere oppfølging av studentene og mer og bedre forskning. Forslaget om nok et omfattende administrasjonskutt står i veien for disse målene, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad til Stortingets Utdannings- og forskningskomite.

Forskerforbundet på høring hos Utdannings- og forskningskomiteen.

Forskerforbundet på høring hos Utdannings- og forskningskomiteen.

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget inviterte 1. november til høring om forslaget til statsbudsjett for 2018.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad ba komiteen om å gå mot forslaget om det fjerde administrasjonskuttet på like mange år.

– Samlet sett har administrasjonskuttene nå vokst seg til 835 millioner kroner. Et så betydelig kutt rammer kjernevirksomheten ved institusjonene – forskning og undervisning. Det er ikke slik ved dagens moderne kunnskapsinstitusjoner at administrasjon er en adskilt aktivitet, mens vi som vitenskapelige ansatte forsker og underviser i lukkede rom. Kunnskapsproduksjonen er sammenvevd av mange ulike funksjoner, sa Aaslestad til komiteen, og oppfordret dem til å fjerne administrasjonskuttet.

Aaslestad oppfordret også komiteen til å øke basisbevilgningen til forskningsinstituttene, og til å få på plass en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i UH-sektoren.

Hele Forskerforbundets innspill kan leses her