Hovedorganisasjonen Virke representerer bedrifter innen handel, service, utdanning og helse, og er landets nest største arbeidsgiverorganisasjon.

Totalt organiserer Virke over 25 000 medlemsvirksomheter med til sammen mer enn 300 000 ansatte.

Forskerforbundet har om lag 1 300 medlemmer som er ansatt ved virksomheter organisert i Virke.

De sentrale forhandlingene i Virke-området foregår mellom hovedsammenslutningene og Virke. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio Virke.

De lokale forhandlingene i Virke foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.