Forhandlingene i Virke HUK (Helse, utdanning, kultur og frivillighet) om landsoverenskomstene for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, barnehager og utdanning ble gjennomført 17.–19. juni 2024.

De øvrige landsoverenskomstene (korresponderende med staten) forhandles til høsten.

Forhandlingene i Virke HUK (Helse, utdanning, kultur og frivillighet) ble gjennomført 19. juni 2023.