De største medlemsgruppene i statlig tariffområde arbeider i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger ved universiteter og høyskoler. I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatt i forskningsinstitutter, departementer, direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

De sentrale forhandlingene i staten foregår mellom hovedsammenslutningene og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). Forskerforbundet er det største forbundet i Unio stat, og forhandlingsutvalget ledes av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

De lokale forhandlingene i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.

Siden 2016 har staten inngått to parallelle hovedtariffavtaler med de ulike hovedsammenslutningene.

Fra 2022 har Forskerforbundet / Unio felles avtale med Akademikerne. Staten har inngått én avtale med Akademikerne og Unio, og en annen avtale med LO Stat og YS Stat.

Spørsmål og svar om ny tariffavtale i staten (27.05.22)

Forskerforbundets medlemmer følger Unios avtale. Vår lønnskalkulator legger også Unios avtale til grunn.

Lønnskalkulator for statsansatte

Lønnskalkulatoren viser en beregnet gjennomsnittslønn ved starten av 2023. Snittlønnen er basert på rapportering fra staten til SSB (oktober 2022) pluss et tillegg på 2,46 % som var rammen for det lokale oppgjøret høsten 2022.

Jeg tjener

Velg din stilling

Tariffavtaler – staten

Hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten, protokoller, statens personalhåndbok.

Tariffavtaler – staten