Mandag 19. desember 2022 ble staten og hovedsammenslutningene LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat enige om en ny hovedavtale i staten. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2023.

Staten har inngått to parallelle hovedtariffavtaler for perioden 1. mai 2022 – 30. april 2024; én avtale med Unio og Akademikerne og én avtale med LO Stat og YS Stat. Forskerforbundets medlemmer følger Unios og Akademikernes avtale.