Abelia er arbeidsgiverforeningen NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Forskerforbundet har en sentral avtale med Abelia som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, og gir de tillitsvalgte lokale forhandlingsrett. Videre gir avtalen generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Utfyllende bestemmelser om lønn og arbeidsvilkår avtales i lokale tariffavtaler, kalt særavtaler.

Lønnsforhandlinger foregår mellom arbeidsgiver og Forskerforbundets lokallag ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler.