Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Arbeidsvilkår

Bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer er en hovedoppgave for Forskerforbundet.

Forsker på laboratorium

Det er ulike regler for ansettelse i staten og for ansettelse i privat virksomhet.

Arbeidsmiljølovens krav, arbeidsgivers plikter. Arbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalg.

Regler for fortrinnsrett til stillinger i stat, kommune og privat sektor.

Hvilke rettigheter har du til medbestemmelse på arbeidsplassen?

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Dette gjelder både i statlig, kommunal og privat sektor. Midlertidig ansettelse krever særskilt lovhjemmel.

Hvilke rettigheter har du dersom bedriften du jobber i skal fusjonere, omstrukturere eller nedbemanne?

Pensjonsreformen, folketrygd og tjenestepensjon: Hvordan finne riktig informasjon om din pensjon?

Lønnsforhandling ved tilsetting, hva skal arbeidskontrakten inneholde, råd om CV, søknad og intervju.

Rettigheter, støtteordninger, praktiske hjelpemidler, lenker til nyttige nettressurser.

  • Del denne siden: