Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:

  • Folketrygden
  • Offentlig tjenestepensjon (OfTP)
  • Privat tjenestepensjon (OTP, obligatorisk tjenestepensjon)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Individuelle/andre pensjonsordninger