Omstilling kan innebære alt fra fusjoner mellom virksomheter, organisasjonsendringer internt i en virksomhet, nedbemanning, effektiviseringstiltak, innføring av ny teknologi, nye arbeidsoppgaver for den enkelte, ny ledelse eller nye arbeidsverktøy.

Arbeidsgiver har plikt til å informere de ansatte og ta tillitsvalgte, verneombud og eventuelt arbeidsmiljøutvalg (AMU) med på drøftinger om hvordan omstilling skal skje. Les mer om medbestemmelse her.

Som arbeidstaker må du sette deg inn i lov- og avtaleverket som gjelder på arbeidsplassen din. Ta kontakt med tillitsvalgt for å få informasjon om det som skjer.