Forskerforbundet mener at forskere må ha muligheter for tilfredsstillende finansiering av forskningsopphold i utlandet og deltakelse på internasjonale konferanser og møter.

  • Det må etableres ordninger som sikrer forskernes rettigheter ved internasjonal mobilitet.
  • Det må etableres ordninger som gjør det mulig for forskere i alle sektorer å få støtte til utenlandsopphold ved forskningstermin.

 

Les mer om vår politikk

En rekke praktiske spørsmål følger med et forskningsopphold i utenlandet. I det følgende har vi valgt ut noen aktuelle tema.

Skatt

Skatteplikt avhenger blant annet av hvor lenge du skal være i utlandet, om du har fast eiendom i Norge og hva slags arbeid du skal utføre utenlands. Hovedregelen er at du betaler skatt i det landet du har inntekten din fra. Det kan være skatt å spare når du reiser på et forskningspphold utenlands. Med enkelte land, som USA, har Norge svært gunstige skatteavtaler.

Skatteavtalen mellom Norge og USA

Trygd og forsikring

Før du reiser bør du finne ut om medlemskapet ditt i norsk folketrygd vil gjelde under utenlandsoppholdet, slik at du beholder norsk dekning av helsetjenester og trygdeytelser. Husk også å ta med aktuelle skjemaer fra NAV til utlandet. I de fleste tilfeller vil det også være fornuftig å tegne en privat forsikring.

NAV: Jobbe i utlandet

To karrierer

Hvordan ta hensyn til karrieren hos begge parter i et forhold, også i forbindelse med et forskeropphold i et annet land? Ikke sjelden er begge forskere og da er det aktuelt å finne forskerstillinger til begge. I andre tilfeller er kun en av partene forsker, og den andre vil ønske å søke andre typer stillinger. Forskningsinstitusjoner i noen land ansetter gjerne forskeres partnere, som ikke selv er forskere, men som ofte er høyt utdannet, i administrative stillinger.

Flytting, barn og skole

Sjekk med din hjemmeinstitusjon om det finnes en egen boligformidling for utleie av boliger i forbindelse med utenlandsopphold. Du kan også forhøre deg direkte med eget og andre institutter om det ventes utenlandske forskere som kan være interessert i å leie boligen. Spør vertsinstitusjonen om hjelp til å finne en egnet barnehage eller skole.

Støtteordninger

Forskningsrådet har egne sider med informasjon om finansiering av internasjonalt forskningssamarbeid. Du kan søke støtte til forskning og innovasjonsprosjekter, stipend og nettverk gjennom EUs rammeprogram, felles europeiske programsatsinger og Forskningsrådets egne programmer og aktiviteter.

EURAXESS Norge

EURAXESS Norge er en portal med praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. Den drives av Norges forskningsråd, og tjenestene er gratis.

Forskningsopphold i utlandet

Forskningsrådet gir støtte til forskningsopphold i utlandet. Støtten gis til en godkjent norsk forskningsorganisasjon, enten som del av et større forskningsrådsfinansiert prosjekt eller uavhengig av annen finansiering fra Forskningsrådet. 

Europa

Som EU/EØS-borger kan du fritt søke jobb i andre europeiske land. For informasjon om forskerstillinger i Europa, besøk de nasjonale EURAXESS-portalene. Disse portalene gir mobile forskere og deres familier praktisk informasjon relatert til dagligliv og arbeid som forsker. Vitenskapelige stillinger og forskningsfinansiering lyses også ut her.

Utenfor Europa

Du trenger i utgangspunktet arbeidstillatelse for å kunne jobbe i land utenfor EU/EØS. Ta kontakt med det aktuelle lands ambassade for informasjon om arbeidstillatelse.

Behold medlemskapet i Forskerforbundet

Dersom du skal arbeide i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, USA eller Canada kan du få rådgivning fra vår søsterorganisasjon i det aktuelle landet. Forskerforbundet har avtaler om gratis gjestemedlemskap som gir rett til rådgivning om arbeidskontrakter og lønnsvilkår og andre tjenester som ordinære medlemmer får.

 

Les mer om gjestemedlemskap