Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forlengelse for stipendiater og postdoktorer grunnet korona

Stipendiater og post.doc's ved NTNU kan oppleve forsinkelser under korona.
NTNU har følgende retningslinjer: 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forlengelser+for+stipendiater

Ta kontakt med oss om det er fohold du trenger hjelp til:

Forskerforbundet ved NTNU uttrykker støtte til stipendiataksjonen - les denne her

 

Aktivitetskalender

Lønnsoppgjøret 2022

Unio stat og Akademikerne har forhandlet fram en ny, felles tariffavtale med staten. Vi har forsøkt å svare på noen av de oftest stilte spørsmålene om den nye avtalen.

https://www.forskerforbundet.no/tillitsvalgtportalen/nyheter/sporsmal-og-svar-om-ny-tariffavtale-i-staten/


 

NTNU logo

Forskerforbundet ved NTNU

Forskerforbundet ved NTNU ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca 1700 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med ca 24 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

Foto: NTNU

(Foto: NTNU)

Lokallagskontoret:  
Hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune 73596273 / 41419452
Tillitsvalgt
41204109   
Styret:  
Styreleder Patric Wallin  92097119
Nestleder Tord Mjøsund Talmo 73559758/97541883
Styremedlem Ann-Katrin Stensdotter 73559277
Styremedlem Linda K. Myren Vada 70161467/91753724
Styremedlem Magnus Rom Jensen 73590208
Styremedlem Kristin G. Nørsett  

   
1. varamedlem Gry S. Alterskjær 73598037/95960246
2. varamedlem Anneli T. Østlien 61135120/97653211
3. varamedlem Jo Sindre Eidshaug  
     
Tillitsvalgte/klubbledere:  
NTNU Gjøvik Anneli T. Østlien 61135120/97653211
NTNU Ålesund 40865639

 


 

Kontakt oss på e-post:

Følg oss på Facebook

Dersom du finner feil i nettsidene, ta kontakt med