Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktivitetskalender

Lønnsoppgjøret 2019

Årets tariffoppgjør var et mellomoppgjør

Resultat fra sentrale forhandlinger

Et tillegg på A-tabellen fordelt på følgende vis:
ltr 19 - 46: 1,35% 
ltr 47 -  63: 1,55%  
ltr 64 – 101: 1,35 % 

  • Taket på de pensjonsgivende tilleggene er fjernet
  • AFP er tariffestet for årskullene 1963 og yngre jf pensjonsavtalen av 3. mars 2018
  • stipendiatlønnen er hevet til ltr54. LR20 alt 10 for stipendiater som ansettes etter 1. mai.

 For ytterligere informasjon https://www.forskerforbundet.no/lonn/

Resultat fra lokale forhandlinger:

Det var satt av midler til lokale forhandlinger: 1,24,% pr 1. juli. De lokale forhandlingene ved NTNU ble avsluttet 30.oktober. Forhandlingene ble gjennomført på nivå en. I forkant av oppgjøret har det vært gjennomført sonderinger med ledelse og tillitsvalgte på nivå to.

  • Partene var enige om å tilgodese fast ansatte med lengre sammenhengende tilsetningsforhold ved NTNU. Bakgrunnen er at man ønsker å belønne de som over mange år har vært lojale overfor NTNU. 
  • Nyansatte stipendiater fikk et lønnsløft i det sentrale oppgjøret, noe som har gitt skjevheter i forhold til de som er ansatt før 1.5.2019. Ved NTNU har partene derfor blitt enige om å rette opp noe av disse lønnsforskjellene. 
  • Det ble forhandlet en særavtale om innplassering av nyansatte i stilling som postdoktor

Se protokoll for lokale forhandlinger 251.2019 Unio, LO, YS, uorganiserte (øvrige).

 

NTNU logo

Forskerforbundet ved NTNU

Forskerforbundet ved NTNU ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca 1600 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med ca 23 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

Foto: NTNU

(Foto: NTNU)

Lokallagskontoret:  
Fung. Hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune 73596273 / 41419452
Tillitsvalgt (50%) Kristin Dæhli 73598063 / 92622350
Tillitsvalgt Marte Gangmark Villmo  41204109
   
Styret:  
Styreleder Jon Anders Risvaag 73550511/92466092
Nestleder Tord Mjøsund Talmo 73559758/97541883 
     
Tillitsvalgte/klubbledere:  
NTNU Gjøvik Erik Hjelmås 61135220 / 93034446   
NTNU Ålesund Linda Katrin M. Vada 70161467 / 91753724

 


 

Kontakt oss på e-post:

Følg oss på Facebook

Dersom du finner feil i nettsidene, ta kontakt med