Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2001

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2001.

Bernt-utvalget (NOU 2001:11)

(28.06.01) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2001:11 "Fra innsikt til industri" - Kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter og høgskoler (Bernt-utvalgets innstilling).

Merverdiavgiftsreformen

(15.05.01) Forskerforbundets høringsuttalelse til oppfølging av merverdiavgiftsreformen - utkast til forskrifter fra Finansdepartementet.