Kvalitetsreformen (2003)

Kvalitetsreformen var en omfattende reform av høyere utdanning i Norge, som ble iverksatt ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge ved studiestart høsten 2003.

Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: Kvaliteten på utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes.

Velg blant lenkene under for mer informasjon:

Om kvalitetsreformen

Brosjyre fra Utdanningsdepartementet (20.08.01)

Felles lovverk

Utredning av felles lovverk. Ryssdal-utvalget. Ny lov om universiteter og høyskoler (2004).
Les mer >>

Stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger om kvalitetsreformen. St.meld. 27. Mjøs-utvalget. Les mer >>

Evaluering av kvalitetsreformen

Rokkansenteret og NIFU STEP har evaluert kvalitetsreformen på oppdrag fra UFD. Evalueringsarbeidet startet opp i 2003, og ble avsluttet i januar 2007. Les mer >>

Stortingsmelding om evaluering av kvalitetsreformen

Regjeringen la fram en stortingsmelding om evalueringen av kvalitetsreformen 30. november 2007. Meldingen ble behandlet av Stortinget i februar/mars 2008 Les mer >>

Rapporter