Stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger om kvalitetsreformen. St.meld. 27 (2000-2001): "Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning". Mjøs-utvalget.

St. meld. nr. 35 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

St. meld. nr. 35 (2001-2002) (31.05.02)

Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 35 (23.09.02)

Stortinget: Innst. S. nr. 91 (2002-2003) til St. meld. nr. 35 (17.12.02)

 

St. meld. nr. 34 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere samisk utdanning og forskning

St. meld. nr. 34 (2001-2002) (31.05.02)

Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 34 (02.10.02)

Stortinget: Innst. S. nr. 12. (2002-2003) til St. meld. nr. 34 (24.10.02)

 

St.meld. nr. 18 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning

St. meld. nr. 18 (2001-2002) (12.04.02)

Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 18 (13.05.02)

Stortinget: Innst. S. nr. 214 (2001-2002) til St. meld. nr. 18 (04.06.02)

 

St.meld. nr. 16 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning

St. meld. nr. 16 (2001-2002) (22.03.02)

Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 16 (22.04.02)

Stortinget: Innst. S. nr. 262 (2001-2002) til St. meld. nr. 16 (13.06.02)

 

St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning

St. meld. nr. 11 (2001-2002) (08.03.02)

Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 11 (11.04.02)

Stortinget: Innst. S. nr 188 (2001-2002) til St.meld. nr. 11 (16.05.02)

 

St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning

St. meld. nr. 27 (2000-2001) (09.03.01)

Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 27 (04.05.01)

Stortinget: Innst.S.nr.337 (2000-2001) (07.06.01)

 

Forarbeider til St.meld. nr. 27:

Mjøs-utvalget

NOU 2000:14 Frihet med ansvar Mjøs-utvalgets innstilling (08.05.00)

Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2000:14 (02.10.00)

NOU 1999:17 Realkompetanse i høgre utdanning Delinnstilling fra Mjøs-utvalget (19.04.99)

Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:17 (25.09.99)

NOU 1999:18 Organisering av oppdragsvirksomhet Delinnstilling fra Mjøs-utvalget (19.04.99)

Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:18 (15.06.99)

 

Aamodt-utvalget

NOU 1999:33 Nyttige lærepenger Aamodt-utvalgets innstilling (15.12.99)

Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:33 (10.05.00)