Evaluering av kvalitetsreformen

Da Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble vedtatt, ble det også iverksatt en evaluering av reformen.

Utdannings- og forskningsdepartementet ga Norges forskningsråd i oppdrag å utlyse evalueringsoppdraget, og oppdraget ble delt mellom Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, og NIFU STEP.

Evalueringsarbeidet startet opp i 2003, og ble avsluttet ved årsskiftet 2006/2007. Sluttrapport fra evalueringen av kvalitetsreformen ble lagt fram 23. januar 2007. Rokkansenteret og NIFU STEP har samarbeidet nært om evalueringen, med bl.a. felles datainnsamling og arbeidsmøter.

Rapporter fra kvalitetsreformprosjektet:

Delrapport 1
(09.02.06)
Kvalitetsreformen møter virkeligheten
Av Svein Michelsen og Per Olaf Aamodt (red.)
Delrapport 2
(27.06.06)
Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning - vil de bidra til bedre kvalitet?
Av Bjørn Stensaker
Delrapport 3
(27.06.06)
Studiefrafall og studiestabilitet
Av Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt
Delrapport 4
(14.08.06)
Resultatbasert forskningsfinansiering: vitenskapelig publisering 1991/96-2004
Av Nicoline Frølich og Antje Klitkou
Delrapport 5
(10.11.06)
Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003-2006
Av Bjørn Stensaker
Delrapport 6
(23.01.07)
Den nye studiehverdagen
Av Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim
Delrapport 7
(23.01.07)
Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
Av Olga Dysthe, Arild Raaheim, Ivar Lima og Arne Bygstad
Delrapport 8
(23.01.07)
Internasjonalisering
Av Tor Halvorsen og Reidun Faye
Delrapport 9
(23.01.07)
Nytt regime i variert landskap. Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
Av Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren
Delrapport 10
(23.01.07)
Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
Av Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen
Sluttrapport
(23.01.07)
Evaluering av Kvalitetsreformen, 2006
Av Svein Michelsen og Per Olaf Aamodt