Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vis artikler fra 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra Forskerforbundet. Nyhetsbrevet sendes ut annenhver mandag.

Nyheter

Nyheter publisert på Forskerforbundet.no, sortert etter år.

  Støtt TV-aksjonen!

  (11.10.2019) – Jeg vil oppfordre alle medlemmer av Forskerforbundet til å ta godt imot bøssebærerne 20. oktober, og til å melde seg som bøssebærere, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

  Statsbudsjettet for 2020:
  – Nedprioriterer forskning i budsjettet

  (07.10.2019) – I en tid hvor forskning burde være budsjettvinner, skjer det motsatte. Regjeringen bruker en stadig mindre andel av samfunnets ressurser på det som skal løse de store samfunnsutfordringene, sier Guro Elisabeth Lind.

  Vil ha slutt på kutt

  (03.10.2019) Mandag legges firepartiregjeringens første statsbudsjett fram. – Vi forventer at regjeringen følger opp punktet fra regjeringsplattformen om å gjøre ABE-reformen mer målrettet, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind. Hun vil ha slutt på administrasjonskutt som rammer forskning og...

  – Må ivareta de ansatte ved Nord universitet

  (30.09.2019) Stortinget skal behandle et forslag om å stanse nedleggelsen av Nord universitets campus på Nesna. Lokallagsleder Robin Isfold Munkvold og forbundsleder Guro Elisabeth Lind talte de ansattes sak under stortingshøringen.

  Det er oss de unge peker på

  (30.09.2019) Vi mener at hovedavtalene i alle de ulike tariffområdene må slå fast at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse og bidra til å nå bærekraftsmålene, skriver lederen i Unio og hennes 13 forbundsledere i Dagbladet.

  Seminar for stipendiater

  (27.09.2019) Forskerforbundet arrangerer 24.–25. oktober et gratis seminar om stipendiaters lønns- og arbeidsvilkår, utfordringer i arbeidshverdagen og karrieren videre. Har du lyst til å bli med? Siste påmeldingsfrist er 14. oktober.

  – Vi må gjøre mer for klimaet

  (18.09.2019) Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er enig med dem som mener fagforeninger kan bidra mer i klimasaken. – Som et forbund for forskere har vi et særlig ansvar for å lytte til klimaforskningen og bidra til det grønne skiftet, sier hun.

  HERSC med støtteerklæring til kollegaer i Tyrkia

  (16.09.2019) Forskerforbundet deltok på møte i ETUCE HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) 9.–10. september i Brussel. På dagsorden sto ivaretakelse av akademisk frihet, midlertidighet, videre oppfølging av Bologna-prosessen og EU-initiativet European Universities.

  Medlem nr. 23 000: Máret J. Heatta

  (09.09.2019) Vi gratulerer Máret J. Heatta, stipendiat ved Samisk høgskole / Sámi Allaskuvla, som er medlem nummer 23 000 i Forskerforbundet! Hun ble vervet av sin kollega Ravdna B.M. Eira Sara.

  Hederspris til Knut Ole Lysø

  (09.09.2019) Knut Ole Lysø ble på FFLs styremøte 4. september tildelt Forskerforbundets hederspris for sine mange år som foreningsleder og som tillitsvalgt. Vi gratulerer!

  EIs 8. verdenskongress

  (19.08.2019) Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og fagsjef Jorunn Dahl Norgård representerte Forskerforbundet på kongressen til Education International, som ble avholdt i Bangkok 20.–26. juli 2019. Kongressen samlet delegater fra 293 fagforeninger og 151 land, og vedtok blant annet arbeidsprogram og budsjett.

  Midlertidig ansatt? Velkommen til seminar 15. oktober

  (16.08.2019) Hvilke rettigheter har du egentlig som midlertidig ansatt i UH-sektoren? Vi ser på lovverket – hva det sier og hvordan det praktiseres. Du får også innblikk i Forskerforbundets politikk og arbeidet for å redusere midlertidigheten i sektoren. Påmelding innen 3. september.

  Opplever at arbeidslivet blir stadig mer autoritært

  (14.08.2019) Arendal: 57 prosent av medlemmene i Forskerforbundet sier at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning. Flere peker på mer kontroll og press fra flere kanter som årsak, skriver Universitetsavisa NTNU.

  Unios verneombudspris

  (04.07.2019) Med denne prisen ønsker Unio å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.

  – Den akademiske friheten er under press

  (28.06.2019) – Grunnleggende verdier i europeisk høyere utdanning er nå under sterkt press, sier Forskerforbundets fagsjef Jorunn Dahl Norgård. Hun er nylig tilbake fra markeringen av 20-årsjubileet for den europeiske Bologna-erklæringen.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >