Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vis artikler fra 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra Forskerforbundet. Nyhetsbrevet sendes ut annenhver tirsdag.

Nyheter

Nyheter fra Forskerforbundet

  Håper på forskningsløft for museene

  (26.03.2021) Forskningen er tydelig vektlagt i regjeringens ferske museumsmelding. – Det er svært positivt at regjeringen følger opp Brenna-utvalgets anbefalinger om å styrke forskningen ved museene. Neste skritt må være å følge opp med målrettede bevilgninger i høstens statsbudsjett, sier Guro Lind.

  Ber Stortinget styrke UH-loven

  (26.03.2021) – At en demokratisk valgt rektor fortsatt skal kunne lede universitetsstyret, er viktig og gledelig, sier Guro Lind. Hun håper likevel Stortinget vil styrke forslaget til ny Universitets- og høgskolelov.

  Nordea Direct setter ned renten på boliglån – igjen!

  (26.03.2021) 24. mars satte Nordea Direct ned renten på boliglån – igjen. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom Forskerforbundet. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!

  Landsråd i Forskerforbundet:
  Vil gjøre mer for de unge forskerne

  (24.03.2021) Strengere regulering av adgangen til midlertidige stillinger. Mer langsiktig finansiering. En målrettet bruk av postdoktorstillingen. Mindre bruk av åremål. Det var blant innspillene da Forskerforbundets digitale landsråd diskuterte karriereveier for unge forskere.

  Gode styringssignaler

  (23.03.2021) – Det er gode nyheter at regjeringen nå vil styre universiteter og høyskoler mer overordnet, mener Guro Lind. Hun roser også regjeringen for å ønske en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet av høyere utdanning.

  Lønnsstatistikk for 2020

  (23.03.2021) Vår lønnsstatistikk for 2020 er nå publisert i to rapporter; for statlig sektor og for øvrige sektorer. Statistikken omfatter data innsendt fra tillitsvalgte og fra en spørreundersøkelse blant medlemmene. 15 837 medlemmer inngår i datagrunnlaget.

  Hederspris til Kristin Dæhli

  (22.03.2021) Kristin Dæhli er tildelt Forskerforbundets hederspris for sine mange år som tillitsvalgt ved NTNU. Prisen ble delt ut på årsmøte i lokallaget fredag 19. mars 2021. Vi gratulerer!

  Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans:
  Forventer ressurser til gjennomføring

  (16.03.2021) Fredag ble stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning lagt fram. – Et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet kan bidra til å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Men en satsing vil kreve nye ressurser, mener Guro Lind.

  Lanserer ny modell for postdoktorordningen

  (11.03.2021) Postdoktorordningen bør forbeholdes reell kvalifisering til en vitenskapelig toppstilling, og vare i fire år. Det foreslår Forskerforbundet og Akademiet for yngre forskere. Slik vil de hindre at postdoktorene brukes som midlertidig prosjektarbeidskraft.

  Skjevhetene etter fjorårets lønnsoppgjør må rettes opp

  (10.03.2021) – Det er et unisont krav fra våre medlemsforbund at de med høyere utdanning i offentlig sektor må få en klar og tydelig reallønnsvekst, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Unios inntektspolitiske uttalelse ble vedtatt denne uken.

  Kampen for normalarbeidsdagen er kvinnekamp, også i akademia

  (08.03.2021) – Presset på de vitenskapelig ansatte og tidsklemma, kombinert med pandemien, ser ut til å bety et tilbakeslag for likestillingen i akademia, sier Guro Elisabeth Lind. Hun mener vi må ta arbeidspresset på alvor og skjerme de ansattes fritid.

  Check your membership information

  (08.03.2021) It is important that Forskerforbundet has the correct information about your membership before we start this year's central wage negotiations. Logg on to 'Min side' / My membership page and check that the information is correct.

  Sjekk dine medlemsopplysninger!

  (08.03.2021) Før lønnsoppgjøret 2021 er det ekstra viktig at Forskerforbundet har riktig informasjon om deg som medlem. Logg inn på Min side og sjekk dine opplysninger. // Link to English version below //

  Ensidig moderasjon er uaktuelt

  (23.02.2021) Industribedriftene i privat sektor krevde et moderat lønnsoppgjør i fjor, men resultatene viser at det bare var ansatte i offentlig sektor som holdt seg til rammen. Dette må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, mener Guro Elisabeth Lind og tre andre Unio-ledere.

  Bidra til medlemsveksten – vinn en elsykkel!

  (17.02.2021) Forskerforbundet fortsetter å vokse, og medlemsveksten i 2020 var på 2,2 prosent. Ved inngangen til 2021 hadde vi 23.780 medlemmer, og det venter en elsykkel til den som verver medlem nummer 24.000.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >