SV vil grunnlovsfeste fri forskning

I dag har Grete Wold i SV fulgt opp forslaget fra Forskerforbundet og NSO om å grunnlovsfeste akademisk frihet.

Article Image

Oline Sæther (NSO) / Guro Lind (Forskerforbundet)

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) og Forskerforbundet 20. juni 2024

– Den akademiske friheten er truet i verden rundt oss og vi ser tegn til at den blir utfordret i eget land. Studenter og akademikere har derfor foreslått at retten til akademisk frihet blir grunnlovsfestet. Vi er glade for at SV har fulgt opp, og nå forventer vi at andre partier stemmer for forslaget, og blir med på å verne om den frie forskningen, sier Guro Lind, leder av Forskerforbundet og Oline Sæther, leder av NSO.

Akademisk frihet er helt essensielt for samfunnet, fordi vi må kunne stole på at den kunnskapen vi bygger våre liv og handlinger på, er sannferdig. Da må forskningen være fri og uavhengig av andre interesser.

Den akademiske friheten er under press i vår tid og trenger et sterkere vern. Derfor har Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet foreslått at den grunnlovsfestes. De to organisasjonene viser til de finske og tyske grunnlovene, hvor retten til akademisk frihet allerede er grunnlovsfestet.

Organisasjonene håper og tror at flere stortingsrepresentanter og partier vil henge seg på forslaget og støtte opp om grunnlovfesting av akademisk frihet.

– Vi håper nå at flere stortingsrepresentanter og partier ser de mørke skyene som ligger rundt den akademiske friheten, og støtter forslaget om å få dette inn i Grunnloven i neste stortingsperiode, avslutter Sæther og Lind.

Kontakt   

  • Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther: 957 92 556  
  • Leder av Forskerforbundet, Guro Lind: 480 22 525

Les mer