Ber regjeringen snu om opprykksordningen

Dagens opprykksordning til førsteamanuensis er viktig for å sikre faglig utvikling og gode karriereveier. Forskerforbundet ber regjeringen snu i siste runde, og opprettholde ordningen.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Lind har sendt brev til Kunnskapsdepartementet med fire klare oppfordringer. En av dem er å bevare opprykksordningen til førsteamanuensis.

Et revidert forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger er nå i siste fase. Forskerforbundet har engasjert seg sterkt i arbeidet med forskriften, som er viktig for karrieremulighetene og arbeidshverdagen for mange medlemmer. Nå har Forskerforbundet sendt et brev til Kunnskapsdepartementet, med fire klare oppfordringer:

  • Viderefør dagens opprykksordning til førsteamanuensis
  • Oppretthold kravet om forskningskompetanse i dosentløpet
  • Gjør overgang mellom de to karriereløpene til en nasjonal ordning
  • Presiser åremålslengde for utdannings- og rekrutteringsstillingene

Forbundsleder Guro Elisabeth Lind håper Kunnskapsdepartementet lytter.

– Denne forskriften er utrolig viktig for forskere i ulike faser av karrieren. En god forskrift bidrar til kvalitet, forutsigbarhet og attraktive karriereløp. Og det er nå vi har muligheten til å sikre en forskrift som hjelper forskerne våre. Det er synd hvis regjeringen velger å stenge opprykksmuligheter og svekke kvalitetskrav, sier Lind.

Forskerforbundet har tidligere startet et opprop for å bevare opprykksordningen til førsteamanuensis. Forslaget om å bevare ordningen har støtte blant alle ansattorganisasjonene, og fra 40 av 43 høringsinstanser.

– Det er oppsiktsvekkende hvis regjeringen velger å se bort fra den klare anbefalingen fra et samlet lag innen høyere utdanning. Forskerforbundet står sammen med Tekna, NTL og flere andre organisasjoner i dette kravet. Jeg vil oppfordre regjeringen til å lytte i siste runde. Det er ingen skam å snu, og det er åpenbart at opprykksordningen er viktig – ikke minst for å sikre gode profesjonsutdanninger, avslutter Lind.