Forskerforbundet vertskap for Nordisk møte

– Det nordiske samarbeidet gir oss viktige erfaringer og styrker oss i vårt arbeid, sier nestleder Kristian Mollestad etter det årlige møtet mellom nordiske fagorganisasjoner innenfor forskning og høyere utdanning.

Article Image

Deltakere fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige samlet utenfor Universitetsmuseet i Bergen.

Årlig arrangeres et møte hvor Forskerforbundet deltar sammen med sine søsterorganisasjoner for å utveksle erfaringer og drøfte utviklingen i universitets- og høyskolesektoren i de nordiske landene. 10.–12. juni ble årets møte arrangert i Bergen med Forskerforbundet som vertskap. 

På dagsorden sto blant annet aktuelle saker i de ulike nordiske landene, samt utviklingen i Bologna-prosessen og status for EUS mange utdannings- og forskningsinitiativer. Andre viktige temaer var kutt i kunnskapssektoren, akademisk frihet, medbestemmelse og press på den nordiske modellen, internasjonalisering og vitenskapelige karrierer samt erfaringsutveksling om lønns- og arbeidsvilkår. Det ble også tid til et møte med hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad på Universitetet i Bergen og en omvisning på Skjøtstuene på Bryggen. 

– Vi ser at utviklingstrekkene i de ulike nordiske landene ofte følger hverandre. Det er derfor veldig nyttig å møtes og høre om hvordan de ulike forbundene jobber i de andre landene. Det styrker oss i vårt eget arbeid, sier nestleder Kristian Mollestad, som ledet den norske delegasjonen.

Et nordisk perspektiv på akademisk frihet

Press på den akademiske friheten er en bekymring medlemmer deler og står høyt på dagsorden hos alle forbundene. På møtet på Island i 2023 ble man derfor enige om å utarbeide en felles rapport om akademisk frihet i Norden. Nå foreligger utkastet og det ble diskutert i Bergen. I den anledning var førsteamanuensis Kyle Marquardt invitert til å innlede om The V-Dem Project and the Academic Freedom Index. I tillegg ga møtet med Peder de Thurah Toft fra Nordisk Ministerråd en anledning til å lære om rådets arbeid med forskning og høyere utdanning og til å understreke behovet for å verne og  styrke helt grunnleggende verdier i akademia. 

– Det er viktig at vi klarer å utnytte den ressursen som dette nettverket utgjør og jeg er glad for at arbeidet med en felles rapport om akademisk frihet bringer oss enda tettere sammen. Selv om akademisk frihet er respektert, ser vi mange av de samme utfordringene i alle de nordiske landene. Representanten for Nordisk Ministerråd bekreftet at også de nordiske regjeringene er opptatt av den akademiske friheten. Her har vi nå innledet en dialog, som vi absolutt skal følge opp når rapporten foreligger til høsten, sier fagsjef Jorunn Dahl Norgård i Forskerforbundet. 

Neste år er Finland vertskap for Nordisk møte. Da blir det sannsynligvis et særlig søkelys på finansiering av høyere utdanning og forskning. Også her er det mange felles utfordringer.