Varsko før Stortingets behandling av profesjonsmeldingen

Før Stortingets behandling av profesjonsmeldingen har Forskerforbundet en klar oppfordring til Ap og Sp på Stortinget og til statsråd Oddmund Hoel: Lytt til de berørte partene, det er ikke for sent å snu! 

Article Image

Vi får ikke bedre lærere, sykepleiere og ingeniører av å svekke den akademiske utdanningen, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Torsdag 30. mai behandler Stortinget stortingsmelding nr. 19 (2023-2024) Profesjonsnære utdanningar over heile landet. Nå roper Forskerforbundet et varsko mot flere forslag som kan svekke kvaliteten, og som i sum vil bygge ned muligheten for å gi forskningsbasert utdanning til helt sentrale profesjonsfag som lærer- og sykepleierutdanningen.  

Stortingsmeldingen går langt i å redusere betydningen av forskningsbasert kunnskap, og framstiller nærmest den akademiske forankringen til profesjonsfagene som noe negativt. I Utdannings- og forskningskomiteens innstilling har regjeringspartiene hentet vekslende flertall for å få støtte til alle forslagene i stortingsmeldingen.

Forskerforbundet er spesielt kritisk til forslaget om å fjerne kravet om forskerkompetanse for å bli førstelektor og dosent. Forskning er sentralt for all vitenskapelig aktivitet, grunnleggende for prinsippet om forskningsbasert utdanning og ofte et vesentlig element i utviklingsarbeidet. 

– Et grunnprinsipp i norsk høyere utdanning, er at undervisningen skal være forskningsbasert. Det er viktig for kvaliteten på utdanningene. Å fjerne forskning fra kompetansekravene, går mot dette prinsippet, sa Forskerforbundets leder Guro Lind da stortingsmeldingen ble lagt frem.

Parallelt har regjeringen til behandling et forslag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å fjerne muligheten til å søke om opprykk fra universitets- og høyskolelektor til førsteamanuensis. Opprykksordningen er viktig for faglig utvikling innenfor flere fag, og for ansattes karriere- og kompetanseutvikling. 

En samlet sektor, både Universitets- og høyskolerådet og de ansattes organisasjoner, har i høringsrunden avvist både forslaget om å endre kompetansekravene for førstelektor og dosent og forslaget om å fjerne muligheten til å søke om opprykk fra universitets- og høyskolelektor til førsteamanuensis.

Et mindretall i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har valgt å lytte til sektoren. I en egen merknad tar Høyre, SV og Venstre avstand fra regjeringens forslag om å ta forskning ut av kompetansekravene til førstelektor og dosent. De vil også bevare dagens opprykksordning for universitets- og høyskolelektor til førsteamanuensis. Forskerforbundet vil berømme Høyre, SV og Venstre for å lytte til sektoren og vise forståelse for betydningen av forskning i høyere utdanning.

Før Stortingets behandling på torsdag, har Forskerforbundet en klar oppfordring til både regjeringspartiene på Stortinget og statsråd for høyere utdanning og forskning, Oddmund Hoel: Lytt til de berørte partene, det er ikke for sent å snu!