Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Oslo kommune

Forskerforbundets medlemmer i Oslo kommune får sin lønn fastsatt ved en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger.

Oslo kommune er landets eneste kommune som er et eget tariffområde. Alle andre kommuner er medlemmer av KS. Oslo kommune har 54 000 ansatte.

Forskerforbundet har ca 100 medlemmer i Oslo kommune, de fleste er ansatt i Munchmuseet, Kulturetaten, Helseetaten og hos Byantikvaren i Oslo.

De sentrale forhandlingene i Oslo foregår mellom hovedsammenslutningene og Oslo kommune. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio-Oslo kommune.

De lokale forhandlingene i Oslo kommune foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet/etat. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.

  • Del denne siden: