Lønnsoppgjøret 2021 – samleside

Her finner du viktige datoer for lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret 2021 og status for forhandlingene i de ulike områdene.

illustrasjon: lønnsoppgjør 2021

Nyhetssaker om lønnsoppgjøret 2021

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2021

Staten:

Forhandlingsstart mandag 26. april kl. 10.
Forhandlingene, med frist fredag 30. april, endte i brudd.
Mekling i uke 21, med frist onsdag 26. mai ved midnatt.
Etter å ha meklet på overtid i 17 timer kom partene til enighet torsdag ettermiddag 27. mai.
Mer informasjon om lønnsoppgjøret i staten / Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for din lønn

KS (kommunene):

Forhandlingsstart onsdag 21. april kl. 12.
Forhandlingene, med frist fredag 30. april, endte i brudd.
Mekling førte ikke fram, og Unio kommune var i streik fra torsdag 27. mai.
Streiken ble avsluttet fredag 4. juni da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.
Rikslønnsnemndas kjennelse ble klar tirsdag 21. september.

Oslo kommune:

Forhandlingsstart fredag 23. april kl. 10.
Forhandlingene, med frist fredag 30. april, endte i brudd.
Mekling førte ikke fram, og Unio Oslo var i streik fra fredag 28. mai.
Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemnd mandag 7. juni.
Rikslønnsnemndas kjennelse ble klar onsdag 29. september
.

Spekter:

Oppstart A-delsforhandlinger onsdag 14. april.

Forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale endte i brudd torsdag 6. mai.
Mekling førte ikke fram, og Unio Spekter var i streik fra fredag 4. juni.
Streiken i Spekter ble avsluttet onsdag 16. juni etter at Unio Spekter ba om frivillig lønnsnemnd.
Nemndas kjennelse ble klar 27. august.

Virke – HUK:

Forhandlinger gjennomført mandag 21. juni (LOK for høgskoler, museer og virksomheter).

Forhandlinger for spesialisthelsetjenesten ble gjennomført onsdag 15. september.

Forhandlinger for helse og sosiale tjenester, utdanning og virksomheter ble gjennomført torsdag 14. oktober.

KA (Kirken):

Forhandlingene for område Den norske kirke ble gjennomført mandag 30. august og partene kom til enighet.

Forhandlingene for område Organisasjonsmedlemmer ble gjennomført fredag 10. september, protokollen finner du her.